Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Aktualności / Komunikaty

PROJEKTY ZOS

Laptopy dla czwartoklasistów

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego uczniowie IV klas publicznych i niepublicznych szkół podstawowych otrzymają bezpłatne laptopy, a nauczyciele dofinansowanie w wysokości 2,5 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego. Podpisana przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę ustawa o wsparciu rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli jest kolejnym etapem w unowocześnieniu procesu dydaktycznego w polskich szkołach. Działanie będzie realizowane od roku szkolnego 2023/2024.

Zakupu laptopów co roku będzie dokonywał Minister Cyfryzacji. Następnie sprzęt będzie przekazywany rodzicom uczniów za pośrednictwem organu prowadzącego szkołę, na podstawie umowy przekazującej laptop na własność albo umowy użyczenia – zgodnie z preferencjami rodziców. Sprzęt zostanie przekazany uczniom do 30 września roku, w którym uczniowie rozpoczęli naukę w IV klasie.

Ustawa zakłada także przekazanie nauczycielom szkół podstawowych bonu o wartości 2,5 tys. zł z przeznaczeniem na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego. Środki będzie można wykorzystać do 31 grudnia 2025 r. Nauczyciel będzie mógł zakupić dowolny sprzęt spełniający wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki. Zainteresowani będą także mieli możliwość dopłacenia do droższego modelu sprzętu – w tym przypadku wartość bonu pomniejszy cenę zakupu. W przypadku zakupu droższego laptopa, trzeba będzie dołożyć brakującą kwotę ze środków własnych.
 
 
 

Aktywna tablica – edycja 2023

 

W 2023 roku realizowana jest kolejna edycja rządowego Programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024.

Program ten ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne niezbędne do rozwoju kompetencji TIK w szkołach oraz przygotowujące uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym.

Środki pozyskane z dofinansowania Aktywna Tablica mogą zostać wykorzystane przez placówki na zakup nowoczesnego sprzętu oraz programów i zasobów edukacyjnych, takich jak wirtualne laboratoria i narzędzia do terapii.

Dofinansowanie na rok szkolny 2023/2024 w wysokości 35 000 zł otrzymały następujące szkoły z naszej gminy:

  • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu
  • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Curie – Skłodowskiej w Stróży

 
 
 

Już pływam

Województwo Małopolskie wspólnie z małopolskimi gminami realizuje projekt pn. „Już pływam”. Zainteresowani uczniowie małopolskich szkół podstawowych będą mogli uczestniczyć w zorganizowanych zajęciach nauki pływania w ramach pozalekcyjnych zajęć sportowych. Lekcje pływania mają na celu naukę pływania od podstaw lub doskonalenie techniki pływania.

Małopolski projekt pn. „Już pływam” ma na celu zachęcenie młodych ludzi do uprawiania sportu i rekreacji. Aktywność fizyczna, a w szczególności pływanie zapobiega rozwojowi wad postawy, które stają się coraz większym problemem wśród młodego pokolenia. Pływanie ma niewątpliwie pozytywny wpływ na zdrowie i prawidłowy rozwój młodych: wzmaga umiejętności behawioralne dzieci, kształtuje charakter, uczy samodyscypliny, cierpliwości oraz wpływa na skupienie. Ponadto projekt uczy zasad bezpiecznego zachowania się w wodzie. 

Projektem zostały objęte wszystkie szkoły podstawowe Gminy Pcim.