Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Aktualności / Komunikaty

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas I w szkołach podstawowych w Gminie Pcim

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 8/2024 Wójta Gminy Pcim  z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2024/2025 do przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pcim,  przeprowadzona  będzie rekrutacja do placówek wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych w Gminie Pcim.

WAŻNE TERMINY

Od 8 do 20 lutego 2024r.  składanie pisemnych deklaracji w zakresie kontynuacji wychowania przedszkolnego, w danym przedszkolu, punkcie przedszkolnym i oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej w roku szkolnym 2024/2025.

Od 26 lutego do 15 marca 2024 r. złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola, punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Od  26 lutego 2024 r. przyjmowane są  zgłoszenia  dziecka do I klasy szkoły podstawowej, zamieszkałego w obwodzie danej szkoły.

Szczegółowe informacje oraz wykaz wymaganych dokumentów  na stronach internetowych i tablicach ogłoszeń jednostek oświatowych.