Skiplink: Przejdź do treści
Menu dostępności zamknij
FACEBOOK
BIP
Kontakt
Dokumenty do pobrania
Aktualności / Komunikaty

Program „Lekcje o finansach”

Grafika przedstawia znak graficzny Ministerstwa Finansów składający się z godła Polski, kolorów narodowych i nazwy ministerstwa.

Program „Lekcje o finansach”

Dwie szkoły podstawowe z gminy Pcim otrzymały dofinansowanie ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów na wsparcie realizacji działań z zakresu edukacji finansowej polegających na przeprowadzeniu, wśród uczniów zajęć lekcyjnych oraz organizacji dwudniowych wycieczek edukacyjnych obejmujących w swoim zakresie treści z zakresu finansów.

Szkoła Podstawowa nr.1 im. M. Curie-Skłodowskiej w Stróży otrzymała dofinasowanie w wysokości 16 360,00 zł

Szkoła Podstawowa nr.3 im. A. Mickiewicza w Stróży otrzymała dofinasowanie w wysokości 26 350,00 zł

Dofinansowane działania edukacyjne mają na celu nie tylko dostarczenie wiedzy, ale również rozwinięcie umiejętności praktycznych, w tym myślenia analitycznego, związanych z finansami. Istotnym elementem jest także popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów.